วิธียื่นว่างงานออนไลน์ พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานไม่กี่ขั้นตอน

วิธียื่นว่างงานออนไลน์ พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานไม่กี่ขั้นตอน

ยื่นว่างงานออนไลน์รับเงินชดเชย 10500 บาท คืออะไร?

โครงการยื่นว่างงานออนไลน์รับเงินว่างงาน 10500 บาท เป็นส่วนหนึ่งของประกันสังคม โดยผู้ที่ยื่นคนว่างงานออนไลน์สามารถยื่นเรื่องผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ผ่านแอพไทยมีงานทำ และเว็บไซต์กรมการจัดหางานทางออนไลน์ ทั้งนี้ คุณสมบัติของคนที่จะยื่นว่างงานออนไลน์ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ต่ำกว่า 6 เดือนถึงจะลงทะเบียนว่างงานขอเงินเยียวยาได้ อนึ่ง สำหรับคนที่ถูกเลิกจ้างจะได้เงินช่วยเหลือปีละไม่น้อยกว่า 180 วันในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ซึ่งระบบจะคำนวณจากเงินสมทบขั้นต่ำจำนวน 1650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15000 บาท สำหรับคนที่ลาออกจากงานประจำจะได้เงินช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยและระบบจะคำนวณจากเงินสมทบขั้นต่ำจำนวน 1650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15000 บาทเหมือนกับประเภทแรก ผู้ที่สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วทำการยื่นว่างงานออนไลน์ได้เลย หากไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนดำเนินการก็ให้ท่านเข้าไปดูรายละเอียดตามช่องทางรีวิวต่าง ๆ ได้

ยื่นว่างงานออนไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หากถามว่าโครงการว่างงานประกันสังคมนั้นดีอย่างไร ก็ต้องบอกว่าการยื่นว่างงานออนไลน์ช่วยให้คนที่กำลังตกงานหรือยังไม่ได้งานมีเงินเยียวยาเป็นค่ากินอยู่หรือเอาไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ก่อน หากสงสัยว่าได้ชดเชยเท่าไหร่ จากข้อมูลของการยื่นว่างงานออนไลน์พบว่าผู้รายงานตัวว่างงานจะได้เงินชดเชยสูงสุด 10500 บาท ในส่วนของการยื่นเอกสารว่างงานออนไลน์ ได้แก่ เอกสารสำหรับขอรับประโยชน์ทดแทน หรือ เอกสารสปส. 2-01/7, บัตรประชาชน, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน), เอกสารรองรับการออกจากงาน หรือ สปส. 6-09, เอกสารการไล่ให้ออกจากงานของนายจ้าง (หากมี), สำเนาบัญชีออมทรัพย์ สำหรับการยื่นว่างงานออนไลน์โดยต้องรายงานตัวว่างงานก่อน 7 วัน ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากโครงการยื่นคนว่างงานออนไลน์จะไม่มีประโยชน์เลยหากว่าได้มาแล้วเอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนหมด ทางที่ดีควรใช้จ่ายอย่างประหยัด แล้วพยายามต่อยอดเงินก้อนนี้ให้เติบโตในช่วงที่กำลังหางานทำเพื่อไม่ให้เงินก้อนนี้ต้องสูญเปล่า

ยื่นว่างงานออนไลน์แล้วก็ควรหาทางออกให้เร็วที่สุดไว้ด้วย

เชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากเผชิญกับภาวะตกงานหรือโดนไล่ออกจากงาน แต่ในเมื่อเจอวิกฤตินี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไป ซึ่งก็นับเป็นความโชคดีอยู่บ้างที่ประกันสังคมมีสวัสดิการยื่นว่างงานออนไลน์ โดยผู้ลงทะเบียนยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์หรือได้ยื่นเอกสารว่างงานออนไลน์จะได้เงินชดเชยมากถึง 10500 บาท เรียกได้ว่าตกงานทั้งทีก็ยังมีเรื่องดี ๆ อย่างการยื่นว่างงานออนไลน์ให้เราได้พักหายใจอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรพึ่งเงินว่างงานเพียงอย่างเดียว แต่ควรดิ้นรนหาทางออกให้เร็วที่สุดด้วยการหางานที่มีความมั่นคงหรืองานที่เลี้ยงตัวเราและครอบครัวได้ เพราะถ้าเอาแต่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐอย่างเช่นยื่นว่างงานออนไลน์เพียงอย่างเดียวคงทำให้ชีวิตต้องเผชิญกับความลำบากมากขึ้น ดังนั้น ควรรีบขวนขวายหาช่องทางสร้างรายได้ให้เร็วที่สุด เช่น ลองใช้สื่อออนไลน์หรือช่องทางทางออนไลน์ในการเริ่มต้นทำสิ่งที่เราถนัดก่อนก็ได้ 

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineยื่นว่างงานออนไลน์รับเงินชดเชย 10500 บาท คืออะไร? โครงการยื่นว่างงานออนไลน์รับเงินว่างงาน 10500 บาท เป็นส่วนหนึ่งของประกันสังคม โดยผู้ที่ยื่นคนว่างงานออนไลน์สามารถยื่นเรื่องผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ผ่านแอพไทยมีงานทำ และเว็บไซต์กรมการจัดหางานทางออนไลน์ ทั้งนี้ คุณสมบัติของคนที่จะยื่นว่างงานออนไลน์ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ต่ำกว่า 6 เดือนถึงจะลงทะเบียนว่างงานขอเงินเยียวยาได้ อนึ่ง สำหรับคนที่ถูกเลิกจ้างจะได้เงินช่วยเหลือปีละไม่น้อยกว่า 180 วันในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ซึ่งระบบจะคำนวณจากเงินสมทบขั้นต่ำจำนวน 1650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15000 บาท สำหรับคนที่ลาออกจากงานประจำจะได้เงินช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยและระบบจะคำนวณจากเงินสมทบขั้นต่ำจำนวน 1650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15000 บาทเหมือนกับประเภทแรก ผู้ที่สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วทำการยื่นว่างงานออนไลน์ได้เลย หากไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนดำเนินการก็ให้ท่านเข้าไปดูรายละเอียดตามช่องทางรีวิวต่าง ๆ ได้ ยื่นว่างงานออนไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? หากถามว่าโครงการว่างงานประกันสังคมนั้นดีอย่างไร ก็ต้องบอกว่าการยื่นว่างงานออนไลน์ช่วยให้คนที่กำลังตกงานหรือยังไม่ได้งานมีเงินเยียวยาเป็นค่ากินอยู่หรือเอาไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ก่อน หากสงสัยว่าได้ชดเชยเท่าไหร่ จากข้อมูลของการยื่นว่างงานออนไลน์พบว่าผู้รายงานตัวว่างงานจะได้เงินชดเชยสูงสุด 10500 บาท…