สัญญาเงินกู้คืออะไร? พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ปี 2566

สัญญาเงินกู้คืออะไร? พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ปี 2566

ตรวจสอบให้ดีก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้นับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่คิดจะกู้เงิน อาจเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ ในปี 2566 ใครที่ต้องการทำเรื่องกู้เงินแล้วกำลังจะเซ็นสัญญาเงินกู้หรือทำสัญญาเงินกู้ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนชำระต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ และเงื่อนไขกรณีผิดนัดชำระ กล่าวได้ว่า 5 จุดสำคัญนี้เป็นข้อควรรู้ที่ควรมีอยู่ในสัญญากู้ยืมเงินทุกฉบับ สำหรับใครที่ใช้บริการเงินกู้ออนไลน์ 2023 แล้วต้องทําสัญญายืมเงินออนไลน์ก็ต้องดูด้วยว่าในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์มีรายละเอียดทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาหรือไม่ หากในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ไม่มีรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ก็อย่าได้เซ็นโดยเด็ดขาด และหากผู้ปล่อยกู้ให้สัญญาปากเปล่าก็อย่าได้เชื่อเด็ดขาด เพราะสัญญาเงินกู้ที่เชื่อถือได้และมีผลต่อกฎหมายต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่มีลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

เหตุใดสัญญาเงินกู้ควรเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ทุกขั้นตอนของการกู้ยืมเงิน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเซ็นสัญญาเงินกู้ เพราะในสัญญาเงินกู้จะระบุข้อมูลสำคัญทั้งหมดของเงินกู้ทั้งจำนวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนชำระต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ และเงื่อนไขกรณีไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินที่ดีต้องมีลายลักษณ์อักษร เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีทางกฎหมายได้ หากเป็นสัญญาปากเปล่าหรือสัญญาใจที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรนอกจากจะทำให้เสี่ยงต่อการถูกโกงแล้วยังไม่มีผลทางกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น วิธีเซฟตัวเราให้ปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดคือเซ็นสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าหน้าตาของสัญญาเงินกู้เป็นอย่างไรก็สามารถดูตัวอย่างได้จากทางอินเตอร์เน็ตโดยพิมพ์ไปว่าแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ซึ่งจะปรากฏให้เราเห็นทั้งสัญญาเงินกู้แบบทั่วไปและแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ ทั้งนี้ ข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งคือการเซ็นสัญญาต้องมีทั้งลายเซ็นของผู้กู้และผู้ปล่อยกู้

รู้หรือไม่ว่าคนธรรมดาก็ร่างสัญญาเงินกู้ได้

ตามกฎหมายได้ระบุว่าหากมีการยืมเงินตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป เราสามารถร่างสัญญาเงินกู้ได้ โดยในสัญญากู้ยืมเงินต้องมีลายเซ็นของผู้กู้ด้วย เพราะไม่อย่างนั้นในกรณีที่มีการฟ้องร้องทางกฎหมายหากไม่มีลายเซ็นของผู้กู้ในสัญญาเงินกู้ เราจะไม่สามารถฟ้องร้องได้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏอยู่ในสัญญากู้ยืมเงินต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หากคิดดอกเบี้ยมากกว่านี้จะถือว่าสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้เป็นโมฆะทันที อนึ่ง สำหรับการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ท่านสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่แบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ที่ปรากฏตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่ใครหลายคนหันมากู้เงินออนไลน์มากขึ้น การมีความรู้เรื่องกฎหมายและสัญญาเงินกู้จึงมีความสำคัญอย่างมากและเราไม่ควรมองข้าม อย่างไรก็ดี แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 อาจมีได้หลายรูปแบบ แต่ข้อมูลสำคัญที่มีเหมือนกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของวงเงินให้ยืม อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ จำนวนเงินที่ชำระแต่ละเดือน และเงื่อนไขหากผู้กู้ผิดนัดชำระ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineตรวจสอบให้ดีก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้ สัญญาเงินกู้นับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่คิดจะกู้เงิน อาจเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ ในปี 2566 ใครที่ต้องการทำเรื่องกู้เงินแล้วกำลังจะเซ็นสัญญาเงินกู้หรือทำสัญญาเงินกู้ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนชำระต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ และเงื่อนไขกรณีผิดนัดชำระ กล่าวได้ว่า 5 จุดสำคัญนี้เป็นข้อควรรู้ที่ควรมีอยู่ในสัญญากู้ยืมเงินทุกฉบับ สำหรับใครที่ใช้บริการเงินกู้ออนไลน์ 2023 แล้วต้องทําสัญญายืมเงินออนไลน์ก็ต้องดูด้วยว่าในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์มีรายละเอียดทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาหรือไม่ หากในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ไม่มีรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ก็อย่าได้เซ็นโดยเด็ดขาด และหากผู้ปล่อยกู้ให้สัญญาปากเปล่าก็อย่าได้เชื่อเด็ดขาด เพราะสัญญาเงินกู้ที่เชื่อถือได้และมีผลต่อกฎหมายต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่มีลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เหตุใดสัญญาเงินกู้ควรเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทุกขั้นตอนของการกู้ยืมเงิน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเซ็นสัญญาเงินกู้ เพราะในสัญญาเงินกู้จะระบุข้อมูลสำคัญทั้งหมดของเงินกู้ทั้งจำนวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนชำระต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ และเงื่อนไขกรณีไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินที่ดีต้องมีลายลักษณ์อักษร เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีทางกฎหมายได้ หากเป็นสัญญาปากเปล่าหรือสัญญาใจที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรนอกจากจะทำให้เสี่ยงต่อการถูกโกงแล้วยังไม่มีผลทางกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น วิธีเซฟตัวเราให้ปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดคือเซ็นสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าหน้าตาของสัญญาเงินกู้เป็นอย่างไรก็สามารถดูตัวอย่างได้จากทางอินเตอร์เน็ตโดยพิมพ์ไปว่าแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ซึ่งจะปรากฏให้เราเห็นทั้งสัญญาเงินกู้แบบทั่วไปและแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ ทั้งนี้ ข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งคือการเซ็นสัญญาต้องมีทั้งลายเซ็นของผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ รู้หรือไม่ว่าคนธรรมดาก็ร่างสัญญาเงินกู้ได้ ตามกฎหมายได้ระบุว่าหากมีการยืมเงินตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป เราสามารถร่างสัญญาเงินกู้ได้ โดยในสัญญากู้ยืมเงินต้องมีลายเซ็นของผู้กู้ด้วย เพราะไม่อย่างนั้นในกรณีที่มีการฟ้องร้องทางกฎหมายหากไม่มีลายเซ็นของผู้กู้ในสัญญาเงินกู้ เราจะไม่สามารถฟ้องร้องได้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏอยู่ในสัญญากู้ยืมเงินต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หากคิดดอกเบี้ยมากกว่านี้จะถือว่าสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้เป็นโมฆะทันที…